มหาวิทยาลัยรัฐบาล (University)
คลิก ตาม Link ได้เลย รวบรวมข้อมูลหลักสูตรของแต่ละมหาวิทยาลัยไว้ให้แล้วค่ะ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง


มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม (Sripatum University)
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น St.john's University
มหาวิทยาลัยทักษิณ (Thaksin University)
วิทยาลัยการขนส่งและโลจิสติกส์ (Faculty of Logistic ,Burapa University)
มหาวิทยาลัยเกริก (Krirk University)
มหาวิทยาลัยปทุมธานี (Pathumthani University)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Mahanakorn University of Technology)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (Kasem bundit University)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

3 Response to 'มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนปริญญาเอกในประเทศ'

 1. ND104 Said,
  http://phd-thailand.blogspot.com/2009/06/blog-post_18.html?showComment=1319054925218#c6679282095946751982'> October 19, 2011 at 1:08 PM

  อยากเรียนทางด้าน
  - Symbology/สัญลักษณ์วิทยา(คล้าย ทอม แฮงค์ ในเรื่อง Davinci code) กับ
  - สาขา ธุรกิจการออกแบบ(Fashion/Designer) (ไม่ต้อง ป.เอก ก็ได้)
  มีเรียนที่ไหนบ้าง แนะนำด้วยนะคะ อยากเรียนในเมืองไทยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

   

 2. http://phd-thailand.blogspot.com/2009/06/blog-post_18.html?showComment=1464186943418#c1896176244080269818'> May 25, 2016 at 7:35 AM

  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการรับสมัครนักศึกษาระดับป.โท-ป.เอก
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)
  หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (DBA)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (MPA)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (MPA&DPA)
  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (DPA)


  ภาคการศึกษาที่ 1 / 2559
  ตั้งแต่บัดนี้ – 31 กรกฎาคม 2559
  สมัครออนไลน์ http://rcim.rmutr.ac.th/?page_id=140
  สามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่
  วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
  96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา
  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
  โทร 0-2441-6067, 08825-50847
  โทรสาร 0-2441-6067
  อีเมล rcim@rmutr.ac.th
  http://rcim.rmutr.ac.th/

   

 3. http://phd-thailand.blogspot.com/2009/06/blog-post_18.html?showComment=1477965653975#c129663385342441468'> October 31, 2016 at 7:00 PM

  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธบุรี ครับ

   

Post a Comment