มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เขียนโดย kallaya On 3:32 AM
Chiang Mai University
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

สาขาวิชาที่เปิดรับ/จำนวนที่รับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

เปิดสอนระดับปริญญาเอกหลายสาขา ได้แก่

ส่วนของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

CUR30036 Doctor of Philosophy Program in Sufficiency Economy (International Program)
หลักสูตรนานาชาติ

CUR30016 Doctor of Philosophy Program in Postharvest Technology
หลักสูตรปกติ

CUR30017 Doctor of Philosophy Program in Postharvest Technology
หลักสูตรปกติ

CUR30028 Doctor of Philosophy Program in Nanoscience and Nanotechnology (International Program)
หลักสูตรนานาชาติ

CUR30029 Doctor of Philosophy Program in Nanoscience and Nanotechnology (International Program)
หลักสูตรนานาชาติ

CUR30012 Doctor of Philosophy Program in Biotechnology
หลักสูตรปกติ

CUR30013 Doctor of Philosophy Program in Biotechnology
หลักสูตรปกติ

CUR30014 Doctor of Philosophy Program in Biotechnology
หลักสูตรปกติ

CUR30015 Doctor of Philosophy Program in Biotechnology
หลักสูตรปกติ

ส่วนของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

CUR21006 Doctor of Philosophy Program in Knowledge Management
หลักสูตรปกติ

CUR21007 Doctor of Philosophy Program in Knowledge Management
หลักสูตรภาคพิเศษ เสาร์อาทิตย์

คลิกดูรายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติมที่นี่
INTERNATIONAL GRADUATE CMU คลิกดูหลักสูตร
วิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทางอินเตอร์เน็ตด้วยตนเอง
ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ / ภาคพิเศษ

ติดต่อ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 239 ถ. ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5394-2405 ถึง 6 โทรสาร 0-5394-2413

0 Response to 'มหาวิทยาลัยเชียงใหม่'

Post a Comment