ยินดีต้อนรับสู่ www.PhDThailand.com แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเรียนการสอน ระดับปริญญาเอกในประเทศไทย ข่าวทุนการศึกษา update รวมถึงสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการทำดุษฎีนิพนธ์


(Ph.D NEWS)

ข่าวรับสมัครปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/52

ม.เกษตร รับสมัคร ป.เอก ภาคปลาย ปีการศึกษา 2552

ข่าวทุนการศึกษา

รวมกระทู้ ที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังเตรียมตัว หรือกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

กระทู้ update จาก Phdthailand.com


เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการสอบ TOEFL

การฝึกทักษะภาษาอังกฤษการเรียนการสอน ป.เอก

มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น St.john's University

หลักสูตรปริญญาเอกที่เปิดสอน 2 สาขาวิชา

1. คณะปรัชญาและศาสนา (Ph.D. of Philosophy Program in Philosophy and Religion)

2.
Faculty of Education (Ph.D. Educational Administration and Leadership)

ติดต่อสอบถาม
หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0-2938-7058-65 ต่อ xxx (ตามหน่วยงานที่ต้องการ) Operator 0-2938-7058-65 ต่อ 333,444 แผนกประชาสัมพันธ์ 0-2938-7058-65 ต่อ 315 แผนกรับสมัคร 0-2938-7058-65 ต่อ 301, 302, 303

แผนที่มหาวิทยาลัย
http://www.stjohn.ac.th/sju/contact.asp