มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Mahanakorn University of Technology)

1. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร

2. หลักสูตรวิศวกรรมดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คลิกดูรายละเอียดหลักสูตร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เวบไซต์http://www.mut.ac.th/pages/enrollmentpage.html#budget
สำนักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เลขที่ 51 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์. 0-2988-3655, 0-2988-3666 ต่อ 1105-1107 สายตรง 0-2988-4021-4

0 Response to 'มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Mahanakorn University of Technology)'

Post a Comment