มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (Kasem bundit University)
หลักสูตรปริญญาเอกที่เปิดสอน 2 หลักสูตร

1. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา
Doctor of Philosophy in Psychology
2. ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการ

Doctor of Philosophy in Public Policy and Management

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
วิทยาเขตพัฒนาการ 1761 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 Tel. 02-320-2777 Fax. 02-321-4444วิทยาเขตร่มเกล้า 77 ม.7 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 Tel. 02-904-2222 Fax. 02-904-2200
แผนที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

0 Response to 'มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (Kasem bundit University)'

Post a Comment