มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต

เขียนโดย kallaya On 4:59 AM


มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
หลักสูตรปริญญาเอกที่เปิดสอน และค่าใช้จ่าย ตลอดหลักสูตร (โดยประมาณ)

3. หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 540,000 บาท

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฏีบัณฑิต
บทความทางวิชาการ
ข่าวความรู้ความเคลื่อนไหว
ภาพกิจกรรม
ข่าวสารและสัมมนา
การติดต่อ

หลักสูตรนานาชาติ
Doctor of Business Administration (DBA)
Doctor of Philosophy in Business Informatics (PhD in BI)

ติดต่อสอบถาม ปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติเพิ่มเติม
DPU International College6th Floor, Building 6Tel: 0-2954-7300 Ext. 646, 663, 704
(Tuesday - Saturday)Fax: 0-2954-9510


หลักสูตรปริญญาโทและเอก
บัณฑิตวิทยาลัยอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 โทรศัพท 0-2954-7300 ต่อ 570, 576, 592

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

0 Response to 'มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต'

Post a Comment