มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailuk University)
รายละเอียดหลักสูตร ประธานหลักสูตร/ผู้ประสานงานหลักสูตร
link webของหลักสูตรต่างๆ


1. สาขาวิชาเคมี ประธานหลักสูตร go เวบไซต์หลักสูตร http://science.wu.ac.th
2. สาขาวิชาฟิสิกส์ ประธานหลักสูตร go เวบไซต์หลักสูตร http://science.wu.ac.th
3.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ประธานหลักสูตร go เวบไซต์หลักสูตร http://computing.wu.ac.th
4.สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ประธานหลักสูตร go เวบไซต์หลักสูตร ดูรายละเอียด
5.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร ประธานหลักสูตร go เวบไซต์หลักสูตร http://webhost.wu.ac.th/agri/
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ ประธานหลักสูตร go
เวบไซต์หลักสูตร http://engineer.wu.ac.th
7.สาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ ประธานหลักสูตร go
เวบไซต์หลักสูตร http://ebdgradprogram.wu.ac.th
8.สาขาวิชาชีวเวศศาสตร์ ประธานหลักสูตร go เวบไซต์หลักสูตร http://master-shh.wu.ac.th

สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160โทรศัพท์ 075-673138-9 โทรสาร 075-673135

0 Response to 'มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (Walailuk University)'

Post a Comment