มหาวิทยาลัยปทุมธานี (Pathumthani University)

เปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก ดังนี้

- ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (Ph.D.)
์- รัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต (D.P.A.)
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (LL.D.)
- ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Ed.D.)

ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่
มหาวิทยาลัยปทุมธานี 140 หมู่ 4 ถนน ติวานนท์-ปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
02-9756969 ,02-9756957-8

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ptu.ac.th/graduate/

0 Response to 'มหาวิทยาลัยปทุมธานี (Pathumthani University)'

Post a Comment