มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เขียนโดย kallaya On 3:18 AM
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรที่เปิดสอนปริญญาเอก
สาขาวิชานิติศาสตร์
สาขาวิชารัฐศาสตร์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
สาขาวิชาวิจัยการศึกษา
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาสังคมวิทยา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ โครงการปริญญาเอก ม.รามคำแหง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หมายเลขโทรศัพท์
: 02-310-8000, FAX : 02-310-8022

0 Response to 'มหาวิทยาลัยรามคำแหง'

Post a Comment