มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เขียนโดย kallaya On 3:19 AM
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

หลักสูตรระดับปริญญา link webของหลักสูตรต่างๆ
1. สาขาวิชาเคมี go http://science.wu.ac.th
2. สาขาวิชาฟิสิกสgo http://science.wu.ac.th
3.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ go http://computing.wu.ac.th
4.สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร go ดูรายละเอียด
5.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร go http://webhost.wu.ac.th/agri/
6. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ go http://engineer.wu.ac.th
7.สาขาวิชานิเวศวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ go http://ebdgradprogram.wu.ac.th
8.สาขาวิชาชีวเวศศาสตร์ go http://master-shh.wu.ac.th
9. สาขาวิชาเคมี go http://science.wu.ac.th
10. สาขาวิชาฟิสิกสgo http://science.wu.ac.th


การรับนักศึกษา
ข้อมูลการรับสมัคร
ปฏิทินการรับสมัคร
ข้อมูลทั่วไป
คำแนะนำในการรับสมัคร
สมัครทางอินเตอร์เน็ต
ช่วงเวลาการรับสมัคร


ติดต่อสอบถาม สำนักงานบัณฑิตศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160โทรศัพท์ 075-673138-9 โทรสาร 075-673135

0 Response to 'มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์'

Post a Comment