วันนี้มีเวบไซต์มาแนะนำดี ๆ มาแนะนำค่ะ www.Arnut.com IT Knowledge Sharing บล็อคแชร์ความรู้ด้านไอทีสำหรับเพื่อนครู อาจารย์และผู้สนใจทั่วไป เวบไซต์ โดย อาจารย์อาณัติ ค่ะ มีสาระความรู้ทางด้านไอที รวมถึงข้อมูลศึกษา ต่อระดับปริญญาเอก และแหล่งรวมเวบไซต์อาจารย์ในแวดวงไอทีอีกหลายท่านค่ะ


ข่าวสัมมนาสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก

ข่าวรับสมัครปริญญาเอก ภาคเรียนที่ 1/52
นิเทศศาสตร์มสธ.-เปิดป.เอกรุ่นแรก เรียนผ่านอีเลิร์นนิ่งเต็มรูปแบบ-รับจำกัดเพียง 15คนรศ.ดร.บุษบา สุธีธร ประธานกรรมการประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กล่าวว่า จากผลการสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาโท สาขานิเทศศาสตร์ ทั้ง 5 รุ่น ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 300 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนทำงานแล้ว พบว่ามีความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ในระบบการศึกษาทางไกล และพร้อมที่จะเปิดสอนปีการศึกษา 1/2552 นี้
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีการ บูรณาการความรู้ยืดหยุ่นตามความสนใจ ทักษะความรู้ ความชำนาญของผู้เรียน เพื่อสร้างทรัพยากรบุคคลให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการสื่อสารโดยเฉพาะผู้เรียน ผู้สอน ทั้งนี้สำหรับผู้ที่จบจากสาขาอื่นๆ จะติวเข้มปรับพื้นฐานให้ก่อนเข้าศึกษาจริง ส่วนการเรียนการสอนผ่านระบบอีเลิร๏ฟฝนนิ่งเต็มรูปแบบ รศ.ดร.บุษบากล่าว หลักสูตรนี้สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 3 ปี และขยายเวลาได้ถึง 5 ปี ลงทะเบียนเรียนภาคละไม่เกิน 2 ชุดวิชา เปิดสอนปีละ 2 ภาคการศึกษา ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเทอมละ 65,000 บาท ชุดวิชาที่เปิดสอน อาทิ วิทยปรัญญาและทฤษฎีการสื่อสาร การวิจัยและประเมินผลทางนิเทศศาสตร์ และสัมมนาประเด็นและปัญหาเพื่อการวิจัยทางนิเทศศาสตร์ เป็นต้น รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัคร จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.25 มีความรู้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีโครงการทำดุษฎีนิพนธ์ที่ชัดเจน เน้นคุณภาพผู้เรียน จึงจำกัดจำนวนผู้เรียนเพียง 15 คนเท่านั้น ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน๏ฟฝโหลด ใบสมัครได้ที่ www.stou.ac.th หรือติดต่อ รศ.ดร.วิทยาธร ท่อแก้ว ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โทร.
0-2504-8341, 0-2503-3579รวมกระทู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการสอบ TOEFL

TOEFL, TOEIC และ IELTS คืออะไร? ค่าสอบ? สอบได้ที่ไหน?


TOEFL iBT , CBT, PBT (Paper) vs. ITP ต่างและเหมือนกันอย่างไร?


ตารางเทียบคะแนน TOEFL®, IELTS®, CU-TEP และ TU-GET


ตารางเทียบคะแนน TOEFL® iBT, CBT และ Paper


คู่มือ สอบ TOEFL® 2008 สมัครสอบ TOEFL® ต้องทำอย่างไร?


ข้อสอบ TOEFL® คืออะไร?


เรียน TOEFL® ที่ไหนดี? หนังสือช่วยเตรียมสอบ TOEFL®


การฝึกทักษะภาษาอังกฤษอยากพูดภาษาอังกฤษ สำเนียงชัดๆ ต้องทำอย่างไร?


วิธีเตรียมตัวเสนอผลงาน - How to prepare a presentation!


ฝึก Listening ได้ที่ไหน?


Download Dictionary ฟรีได้ที่นี่!


งานเขียนที่ดีต้องมี... บันได 9 ขั้นสู่งานเขียนภาษาอังกฤษที่เป็น เลิศ


Software ช่วยพัฒนาทักษะ writing


วิธีเตรียมตัวเสนอผลงาน - How to prepare a presentation!


วิธีใช้ period หรือ full stop ในงานเขียน ภาษาอังกฤษ


Can และ May ใช้แตกต่างกันอย่างไร? Among และ Between ใช้แตกต่างกันอย่าง ไร?


หนังสือเพื่อช่วยพัฒนาภาษาอังกฤษ


ทิปในการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ปริญญา เอก


วิธีใช้ which, to which, in which และ on which
การเรียนการสอน ป.เอกการเรียน ป.เอก ในเมืองไทย ระยะเวลาที่ใช้ในการเรียนปริญญาเอก


การเรียนปริญญาเอก ไม่ใช่ว่าจะต้องเก่งอย่างมาก เพียงแค่ทำให้คนอื่นเชื่อในสิ่งที่เราทำ


การเรียนปริญญาเอก คือ การเรียนรู้ปรัชญาของชีวิต ความยากของการเรียนปริญญาเอก


ถามเกี่ยวกับการเรียนปริญญาเอกคะ ครูอ้อยเรียนปริญญาเอก


การเรียนปริญญาเอก


อยากทราบจุดมุ่งหมายของการเรียนปริญญาเอก


Ph.D. Human behavior เรียนปริญญาเอกให้สนุกและได้ผลงานที่น่าทึ่ง จะทำได้ยังไงเนี๊ย


ปริญญาเอกสำคัญไฉน??


ถ้าเรียนถึงปริญญาเอกแล้วจะตกงานไหมคับเพราะเกินความจำเป็น


สองปีเต็มกับเส้นทางสายปริญญาเอก (ของลิงซนๆ ตัวนี้)


ถ้าจะเรียนต่อระดับปริญญาเอก เค้ายังพิจารณาเกรดระดับปริญญาตรีอยู่รึเปล่าคะ


“ปุยฝ้ายสวรรค์” ขนมมงคล ผลวิจัยปริญญาเอกต่อยอดธุรกิจ0 Response to 'สาระ ข้อมูล ข่าวสารปริญญาเอก update'

Post a Comment