บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

การรับสมัครเข้าศึกษา คลิกที่นี่

คณะที่เปิดสอนระดับปริญญาเอก


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์

รายละเีอีัยดหลักสูตรเพิ่มเติม
รายละเอียดค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
อัตราค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา

ติดต่อสอบถาม
สำนักบัณฑิตศึกษาและกิจการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชั้น 2

อาคารสํานักงานอธิการบดี 126 ถ.ประชาอุทิศ (สุขสัวสดิ์ 48) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140 โทรศัพท์: 02-470-8154, 02-470-8340-42 โทรสาร: 02-470-8343

0 Response to 'มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี'

Post a Comment